Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi-GOFAIR, Máy chiết rót, Máy chiết rót hạt, Máy in phun, Máy khắc laser, Máy chiết rót chất lỏng, Máy đóng gói gối, Máy chiết rót áp lực, Máy đóng gói chân không, Máy đóng gói đứng, Máy đánh dấu, Máy đóng gói

Gofair Inc.

Adrress: Jinqi Technology Park, No.85 Shatai South Road, Tianhe District, Guangzhou, China.

Email: example@example.com

Whatsapp: 86-138*****888

WeChat: 86-138*****888

Website: http://www.gofair.org